Licitații

1.) S. CARFIL S.A Brasov organizează licitație prin procedura licitatie cu plic închis pentru dezmembrarea si achiziționarea deseurilor: alama, plumb si zinc, rezultate din muniție casata, in data de 20.12.2023, ora 10:00. Termenul de depunere a ofertelor este 15.12.2023, ora 14:00. Garanția de participare este de 1.000 lei (NU SE PERCEPE TVA), iar caietul de sarcini se achizitioneaza de la sediul societății, str. Zizinului nr.119, la prețul de 30 lei + TVA.

● ANUNT LICITAȚIE – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

2.) S. CARFIL S.A. Brasov organizează licitație prin procedura licitatie cu plic închis pentru valorificarea prin vanzare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in data de 25.08.2023, ora 09:00. Termenul de depunere a ofertelor este 24.08.2023, ora 14:00
Garantia de participare este de 10% din valoarea bunului licitat ( NU SE PERCEPE TVA), iar caietul de sarcini se achizitioneaza de la sediul societatii, str.Zizinului nr.119, la pretul de 300,00 lei + TVA.

● ANUNT LICITAȚIE – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

3.) S. CARFIL S.A. Braşov organizează liciţatie prin procedura licitaţie cu plic închis pentru dezmembrarea şi achiziţionarea deşeurilor feroase (deşeu fier vechi, şpan oţel) şi neferoase (deşeu aluminiu, şpan aluminiu), precum şi a deşeurilor de tehnică de calcul şi electronic si deseu motor electric, deşeu hârtie din cadrul societăţii, în data de 21.08.2023, ora 10:00. Termenul de depunere a ofertelor este 18.08.2023, ora 14:00. Garanţia de participare este de 1.000 lei (NU SE PERCEPE TVA), iar caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul societăţii, str.Zizinului nr.119, la preţul de 30 lei + TVA.

● ANUNT LICITAȚIE – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

4.) S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Orașul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov, cod postal 500407, cod fiscal RO 13945863, telefon 0268330264, fax 0268330527, organizeaza in data de 26.07.2023, ora 1100 licitatie cu strigare după regula licitatiei competitive (la un pret in urcare) pentru inchirierea activului „Hala Montaj si uzinare fabricare speciala Ob.151 si Anexa Ob.151A”.

● ANUNT PUBLICITAR (pentru prima licitație organizată pentru IMM-uri) – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● FORMULARE – Click aici pentru a descărca documentele în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

5.) Societatea S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Oraşul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Braşov, cod postal 500 407, avand ca obiect principal de activitate Cod CAEN 2540 – Fabricarea armamentului și muniției, organizeaza in data de 10.07.2023, ora 10 LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă in conformitate cu prevederile Normelor aprobate prin H.G. nr. 577/2002 pentru vanzarea a Grupului de active Secția CARBURATOR compus din Cladirea de productie carburator nr. inventar 012531, Cladire administrativa nr. inventar 012496, Depozit de cherestea nr. inventar 012665, Turn de racire + statie pompare nr inventar 024545 si Depozit de withe spirt nr. inventar 012522, neintabulate, cu terenul aferent in suprafata de 15.000 mp la pretul de oferta de 4.500.000,00 euro + T.V.A.

● ANUNT DE VANZARE – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● OFERTA DE VANZARE – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Draft contract de vânzare-cumpărare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Formulare – Click aici pentru a descărca documentele în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

6.) Societatea S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Oraşul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Braşov, cod postal 500 407, avand ca obiect principal de activitate Cod CAEN 2540 – Fabricarea armamentului și muniției, organizeaza in data de 07.06.2023, ora 10 LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă in conformitate cu prevederile Normelor aprobate prin H.G. nr. 577/2002 pentru vanzarea a Grupului de active Secția CARBURATOR compus din Cladirea de productie carburator nr. inventar 012531, Cladire administrativa nr. inventar 012496, Depozit de cherestea nr. inventar 012665, Turn de racire + statie pompare nr inventar 024545 si Depozit de withe spirt nr. inventar 012522, neintabulate, cu terenul aferent in suprafata de 15.000 mp la pretul de oferta de 4.500.000,00 euro + T.V.A.

● ANUNT DE VANZARE – Grup de active Secția CARBURATOR cu teren in suprafata de 15.000mp (pentru a doua licitatie organizată pentru persoane juridice și fizice) – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● OFERTA DE VANZARE – Grup de active Secția CARBURATOR cu terenul aferent in suprafata de 15.000mp situat în localitatea Brașov – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Draft contract de vânzare-cumpărare privind vânzarea grupului de active Secția CARBURATOR cu teren in suprafata de 15.000mp – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Formulare – Click aici pentru a descărca documentele în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

6.a) Avand in vedere erorile materiale strecurate in anuntul din data de 14.03.2023. publicam anuntul corectat.

● ANUNT DE VANZARE – Grup de active Secția CARBURATOR cu teren in suprafata de 15.000mp (pentru a doua licitatie organizată pentru persoane juridice și fizice) – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

6.b) Societatea S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Oraşul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Braşov, cod postal 500 407, avand ca obiect principal de activitate Cod CAEN 2540 – Fabricarea armamentului și muniției, organizeaza in data de 28.03.2023, ora 10 LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă in conformitate cu prevederile Normelor aprobate prin H.G. nr. 577/2002 pentru vanzarea a Grupului de active Secția CARBURATOR compus din Cladirea de productie carburator nr. inventar 012531, Cladire administrativa nr. inventar 012496, Depozit de cherestea nr. inventar 012665, Turn de racire + statie pompare nr inventar 024545 si Depozit de withe spirt nr. inventar 012522, neintabulate, cu terenul aferent in suprafata de 15.000 mp la pretul de oferta de 4.500.000,00 euro + T.V.A.

● ANUNT DE VANZARE – Grup de active Secția CARBURATOR cu teren in suprafata de 15.000mp (pentru a doua licitatie organizată pentru persoane juridice și fizice) – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● OFERTA DE VANZARE – Grup de active Secția CARBURATOR cu terenul aferent in suprafata de 15.000mp situat în localitatea Brașov – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Draft contract de vânzare-cumpărare privind vânzarea grupului de active Secția CARBURATOR cu teren in suprafata de 15.000mp – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Formulare – Click aici pentru a descărca documentele în format PDF.

 
 
————————————————————————————————————————————

7.) Societatea S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Oraşul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Braşov, cod postal 500 407, avand ca obiect principal de activitate Cod CAEN 2540 – Fabricarea armamentului și muniției, anunta LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă in conformitate cu prevederile Normelor aprobate prin H.G. nr. 577/2002 pentru vanzarea a Grupului de active Secția CARBURATOR compus din Cladirea de productie carburator nr. inventar 012531, Cladire administrativa nr. inventar 012496, Depozit de cherestea nr. inventar 012665, Turn de racire + statie pompare nr inventar 024545 si Depozit de withe spirt nr. inventar 012522, neintabulate, cu terenul aferent in suprafata de 15.000 mp la pretul de oferta de 4.500.000,00 euro + T.V.A.

● Oferta de vânzare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Anunț de vânzare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Contract vânzare-cumpărare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

● Formulare – Click aici pentru a descărca documentele în format PDF.

– Scrisoare de înaintare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Scrisoare de bonitate financiară – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Scrisoare de garanție bancară – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Declarație – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Procură – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Angajament de confidențialitate – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Proces verbal privind evidența documentelor de participare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Proces verbal de adjudecare – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.
– Declarație de participare la licitație – Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.

 
 

————————————————————————————————————————————

8.) „ S. CARFIL S.A. Braşov organizează liciţatie prin procedua licitaţe cu plic închis pentru dezmembrarea şi achiziţionarea deşeurilor feroase (deşeu fier vechi, şpan oţel) şi neferoase (deşeu aluminiu, şpan aluminiu), precum şi a deşeurilor de tehnică de calcul şi electronic si deseu motor electric, deşeu hârtie din cadrul societăţii, în data de 08.08.2022, ora 10:00. Termenul de depunere a ofertelor este 05.08.2022, ora 14:00. Garanţia de participare este de 1.000 lei (NU SE PERCEPE TVA), iar caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul societăţii, str.Zizinului nr.119, la preţul de 30 lei + TVA.

(Click aici sau pe imagine pentru download anunț licitație.)

 
 

————————————————————————————————————————————

9.) S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Orașul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov, cod postal 500407, cod fiscal RO 13945863, telefon 0268330264, fax 0268330527, legal reprezentată de Director General Mircea Petru TANTAU și Director Economic Liliana Ioana Bolba Mateescu, organizeaza licitatie cu strigare după regula licitatiei competitive (la un pret in urcare) pentru inchirierea activului „Cladire Corp de Gardă” care se închiriază împreună cu o suprafață de teren de 1151mp.

(Click aici sau pe imagine pentru download anunț licitație.)

 
 

————————————————————————————————————————————

10.) S. CARFIL S.A. filiala a C.N. ROMARM S.A. cu sediul in Orașul Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov, cod postal 500407, cod fiscal RO 13945863, telefon 0268330264, fax 0268330527, legal reprezentată de Director General Mircea Petru TANTAU și Director Economic Liliana Ioana Bolba Mateescu, organizeaza licitatie cu strigare după regula licitatiei competitive (la un pret in urcare) pentru inchirierea activului „Remiza de Locomotive”.

(Click aici sau pe imagine pentru download anunț licitație.)

 
 

————————————————————————————————————————————