ExNOVA

DATE GENERALE

• Titlul proiectului: Lovitură termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 calibrul 73mm
• Acronimul: ExNOVA
• Programul: PN III – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
• Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0463
• Contract de finanțare: 4PTE/2020
• Sursa de finanțare: Bugetul de stat și contribuție financiară proprie
• Valoarea totală a contractului: 1.848.811 lei
o Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.189.000 lei
o Sursa 2 – contribuție financiară proprie: 659.811 lei
• Durata proiectului: 24 luni
• Perioada de derulare a proiectului: 01.06.2020 – 31.05.2022
• Contractor: S. CARFIL S.A.
• Director proiect: ing. Laura ANGHEL, telefon: 0268331347; e-mail: anghel.laura2009@gmail.com

PARTENERI

• Coordonator proiect: S. CARFIL S.A.
• Partener P1: Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie

DESCRIEREA PROIECTULUI
Scopul acestui proiect este de a dezvolta, prin transfer tehnologic a produsului “Lovitură termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 calibru 73mm”. Este necesară urmărirea obținerii unor parametrii de performanță care să satisfacă nevoile de luptă actuale, în special cele duse în mediul urban. În cadrul proiectului se va realiza o muniție compatibilă cu armamentul precizat, care să sporească gama de ținte pe care acesta le poate angaja, prin introducerea celei termobarice. Se dorește mărirea volumului de material energetic ce poate fi transportat la țintă de către componenta de luptă, și dezvoltarea unei compoziții cu performanțe superioare. Pentru aceasta se va urmări îmbunătățirea rețetei prin înglobarea in aceasta a unor termiți binari de dimensiuni micronice, bazați pe pulberi carburante și polimeri florurați pentru maximizarea efectului termic în perioada de postcombustie. Se va realiza o instalație automată de preparare, dozare și încărcare a munițiilor, precum și parcurgerea unui plan de testare.

REZULTATE PRECONIZATE

1.Dezvoltarea, prin transfer tehnologic de la Centrul de Cercetare pentru Apărare CBRN și Ecologie la S.CARFIL SA a produsului Lovitură termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 calibru 73mm, denumit în continuare ”GTB-9”, la nivel prototip industrial. Acest obiectiv va fi realizat prin transferul specificației de dezvoltare (valabil model
experimental) și adaptarea acesteia la ultimele evoluții, în ceea ce privește performanțele și caracteristicile de siguranță ale muniției, prin activități de cercetare industrială și experimentare.
2.Dezvoltarea tehnologiei și realizarea instalației de fabricațiea produsului GTB-9, la nivel industrial, pentru o capacitate de producție de 10 000 de bucăți anual, folosind tehnologii cu grad ridicat de siguranță, prin dezvoltarea unor procese industriale moderne, preponderent automatizate.
3.Fabricarea și testarea produselor GTB-9, la nivel industrial – serie 0. Produsele vor fi realizate și testate în conformitate cu ultimele evoluții și cerințe existente la nivel internațional, urmărind asigurarea caracteristicilor de siguranță și performanță ale produsului, în conformitate cu standardele NATO și se va urmări validarea tehnologiei industriale de fabricație.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

• Etapa 1 – Cercetări experimentale privind amestecul termobaric, transferul specificației de produs

REZULTATELE ȘI LIVRABILELE REALIZATE
1. Rețetă amestec termobaric
2. Raport de experimentare
3. Model-soluție
4. Raport de testare
5. Specificație focos
6. Specificație încărcătură de start
7. Specificație motor de mars
8. Specificație de dezvoltare muniție
9. Articol cotat ISI
Perioada de derulare: 01.06 – 18.12.2020

• Etapa 2 – Dezvoltarea prototipului industrial și a documenției tehnologice de fabricație Realizarea fluxului tehnologic, a instalației de preparare și incărcare a amestecului termobaric

REZULTATE ȘI LIVRABILELE REZULTATE
1. Documentație de fabricație amestec termobaric
2. Documentație de fabricație repere
3. Documentație de fabricație motor de marș, încărcătură de azvârlire
4. Documentație de asamblare, ambalare și marcare
5. Referat de securitate pirotehnică
6. Raport de securitate pirotehnică
7. Documentație tehnologică de fabricație
8. Instalație de preparare, dozare și încărcare muniție
9. Comunicare la conferința internațională
Perioada de derulare: 19.12.2020 – 17.12.2021

• Etapa 3 – Fabricarea lotului serie 0 și testarea muniției
• Perioada de derulare: 18.12.2021– 31.05.2022

DISEMINARE

“This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0463, within PNCDI III”